ข้อมูลร้าน เครปไส้แตก (จ.เชียงใหม่)

ข้อมูลร้าน เครปไส้แตก (จ.เชียงใหม่)

74 ม.11 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220