ข้อมูลร้าน หมึกย่างพ่อหนุ่ม โออีชิ

ข้อมูลร้าน หมึกย่างพ่อหนุ่ม โออีชิ

17/2 ม.5 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530