ข้อมูลร้าน คาเฟ่ชาพะยอม

ข้อมูลร้าน คาเฟ่ชาพะยอม

656 ม.4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190