ข้อมูลร้าน ส้มซ่าปลาเผา

ข้อมูลร้าน ส้มซ่าปลาเผา

1105/9ถนน เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400