ข้อมูลร้าน ป้าแม็ด ไก่ย่างห้าลาว

ข้อมูลร้าน ป้าแม็ด ไก่ย่างห้าลาว

60/184 ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000