ข้อมูลร้าน ไส้กรอกอีสานนายเหนือ

ข้อมูลร้าน ไส้กรอกอีสานนายเหนือ

2 ถนน ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000