ข้อมูลร้าน วาฟเฟิลนมสดใส้ทะลัก

ข้อมูลร้าน วาฟเฟิลนมสดใส้ทะลัก

40/20 ถนน อโศก - ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400