ข้อมูลร้าน ข้าวคลุกกะปิเมืองนนท์

ข้อมูลร้าน ข้าวคลุกกะปิเมืองนนท์

1/106เรวดี62 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000