ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคุณหญิง

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคุณหญิง

73 ซอย อิสรภาพ 11 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600