ข้อมูลร้าน ชาธร (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ชาธร (จ.ชลบุรี)

16/305 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000