ข้อมูลร้าน ยุพา ขนมไทย (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน ยุพา ขนมไทย (จ.พิจิตร)

50/4 ม.2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

66-980045776