ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ อุสนา

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ อุสนา

52 ถนน พระราชวีริยาภรณ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130