ข้อมูลร้าน ข้าวแกง2ภาคอาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน ข้าวแกง2ภาคอาหารตามสั่ง

52 ถนน พระราชวีริยาภรณ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130