ข้อมูลร้าน อู่พงษ์พัฒน์ การช่าง (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน อู่พงษ์พัฒน์ การช่าง (จ.พิจิตร)

132 ม. 5 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

66-996377081