ข้อมูลร้าน บาร์น้ำผลไม้สดปั่น ตลาดธวัชบุรี

ข้อมูลร้าน บาร์น้ำผลไม้สดปั่น ตลาดธวัชบุรี

340 ม.3 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000