สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหารเมื่อจ่ายด้วยเงินสด หรือ ลด 5% เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์