ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บน้ำข้น หน้าโรงพยาบาลราชวิถี

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บน้ำข้น หน้าโรงพยาบาลราชวิถี

SD 20 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400