ข้อมูลร้าน อ้อ ซูชิ อิอิ (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน อ้อ ซูชิ อิอิ (จ.พิจิตร)

62/19 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

66-828787049