ข้อมูลร้าน พี้เต๋า กาแฟโบราณ

ข้อมูลร้าน พี้เต๋า กาแฟโบราณ

20/20 รัชดาภิเษก 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900