ข้อมูลร้าน บ้านกาเเฟภูตาล

ข้อมูลร้าน บ้านกาเเฟภูตาล

130/1 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100