ข้อมูลร้าน ชัยยศข้าวมันไก่

ข้อมูลร้าน ชัยยศข้าวมันไก่

ตลาดหมู่บ้านเอเชีย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150