ข้อมูลร้าน ร้าน ก๋วยเตี๋ยว ธารทิพย์

ข้อมูลร้าน ร้าน ก๋วยเตี๋ยว ธารทิพย์

7/15 ซ.ธาราทิพย์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130