สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ฟรี ของสมนาคุณ เมื่อใช้บริการที่ร้านครบ 5,000 บาท

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อใช้บริการที่ร้านครบ 10,000 บาท

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์