ข้อมูลร้าน สเต็ก นาเนีย @ วัดสิงห์

ข้อมูลร้าน สเต็ก นาเนีย @ วัดสิงห์

20/3 ถนนสอนประสิทธิ์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120