ข้อมูลร้าน EAT ME Variety

ข้อมูลร้าน EAT ME Variety

ตลาดข้างโรงพยาบาลยันฮี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700