ข้อมูลร้าน โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

ข้อมูลร้าน โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

89/8 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100