จูบิลี่ แทรเวิล

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี กระเป๋าเดินทาง Kipling + Gift Set รวม (มูลค่า 750 บาท)/คน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางทุกประเทศในยุโรปและอเมริกา

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ฟรี กระเป๋าเดินทาง Kipling (มูลค่า 500 บาท)/คน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางทุกประเทศในเอเชีย

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ฟรี ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท/คน ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครอง 500,000 บาท (ครอบคลุมอาหารเป็นพิษ จลาจลและภัยทางทะเล)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี กระเป๋าเดินทาง Kipling + Gift Set รวม (มูลค่า 750 บาท)/คน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางทุกประเทศในยุโรปและอเมริกา

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ฟรี กระเป๋าเดินทาง Kipling (มูลค่า 500 บาท)/คน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางทุกประเทศในเอเชีย

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ฟรี ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท/คน ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครอง 500,000 บาท (ครอบคลุมอาหารเป็นพิษ จลาจลและภัยทางทะเล)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

รีวิว

5.0

รีวิวลูกค้า(1)

ดูเพิ่มเติม
user

m096648XXXX

19 Apr 2020

ดีมากค่ะ รับการให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า