ข้อมูลร้าน บะหมี่

ข้อมูลร้าน บะหมี่

128/11-12 ถนนวัดบางบ่อ แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560