ข้อมูลร้าน น้ำปั่น บาย อ๊อฟ

ข้อมูลร้าน น้ำปั่น บาย อ๊อฟ

23/1 ม.3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250