ข้อมูลร้าน จีแอนด์แอลลูกชิ้นทอด-นึ่ง (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน จีแอนด์แอลลูกชิ้นทอด-นึ่ง (จ.นครสวรรค์)

67 ม.24 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140