ซิกน่า ประกันภัย

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท พร้อมรับฟรีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสูงสุด 1,500,000 บาท จากซิกน่าประกันภัย

สิทธิพิเศษทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท พร้อมรับฟรีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสูงสุด 1,000,000 บาท จากซิกน่าประกันภัย

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูบลู รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท จากซิกน่าประกันภัย

ลูกค้าทรูบลู
รับสิทธิ์