สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู รับฟรีประกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน Covid-19 นาน 60 วัน

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูรับฟรี ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูรับฟรี ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูรับฟรีประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์