สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด(แบบรายเดือน) ลด 5% ค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR) นาน 12 รอบบิล

    ทรูแบล็ค/ทรูเรด
    รับสิทธิ์