ข้อมูลร้าน ใบชา-พลู

ข้อมูลร้าน ใบชา-พลู

3/42 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000