ข้อมูลร้าน ปังเป้อหมึกย่าง

ข้อมูลร้าน ปังเป้อหมึกย่าง

ซ. หมู่บ้านไอริด ตลาด ณ กลางซอย แขวงเทพารักษ์ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270