ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ (จ.เชียงราย)

363ม.5 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

66-991096737