ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนายพล (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนายพล (จ.ชลบุรี)

23 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240