ข้อมูลร้าน เบทเทอร์ สเต็ก นนทรี 5

ข้อมูลร้าน เบทเทอร์ สเต็ก นนทรี 5

อาคารแอทแอเรีย ชั้น 2 ห้อง 2B3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120