ข้อมูลร้าน ห้องพัก ลีลาวดี (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ห้องพัก ลีลาวดี (จ.พิษณุโลก)

84/115-117 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000