ข้อมูลร้าน ห้องพักคูณเงิน (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ห้องพักคูณเงิน (จ.พิษณุโลก)

834/90 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000