สปีดเวย์ 3 ช็อป (จ.ลพบุรี)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 200 บาท เมื่อใช้บริการถอดถ่วงยาง รถเล็กต่ำกว่า 500ซีซี จากปกติ 300 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 400 บาท เมื่อใช้บริการถอดถ่วงยาง รถใหญ่ 500ซีซีขึ้นไป จากปกติ 500 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 200 บาท เมื่อใช้บริการถอดถ่วงยาง รถเล็กต่ำกว่า 500ซีซี จากปกติ 300 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู จ่ายเพียง 400 บาท เมื่อใช้บริการถอดถ่วงยาง รถใหญ่ 500ซีซีขึ้นไป จากปกติ 500 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์