เมฆา บาย ฌาณวิลล่า สุขุมวิท

สิทธิประโยชน์

ฟรีห้องพัก 1 คืน เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 3900 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ฟรี Sparkling Wine หรือ Red Wine 1 ขวด เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 9500 บาท

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ฟรี Sparkling Wine หรือ Red Wine 1 ขวด เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 6500 บาท

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์