ข้อมูลร้าน น้ำปั่นชากาแฟ

ข้อมูลร้าน น้ำปั่นชากาแฟ

69/1 ถนน ลิขิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300