ข้อมูลร้าน เช้าชา เย็นชา

ข้อมูลร้าน เช้าชา เย็นชา

329/19 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210