ข้อมูลร้าน วารุณีขนมทองพับ (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน วารุณีขนมทองพับ (จ.ภูเก็ต)

367/42 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

66-937541118