ข้อมูลร้าน เจ๊จอย ข้าวต้มเครื่อง

ข้อมูลร้าน เจ๊จอย ข้าวต้มเครื่อง

44/12 ตลาดแจ่มแจ๋ว ถ. Bang Toei 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210