ข้อมูลร้าน เจ๊แจ๋ว (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน เจ๊แจ๋ว (จ.ชลบุรี)

ตลาดสุดทางรัก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230