ข้อมูลร้าน เจ๊ป้อม (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน เจ๊ป้อม (จ.ชลบุรี)

53/4 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230