ข้อมูลร้าน เจ๊อุไร เจ้าเก่า (วัดไผ่) (จ.สุพรรณบุรี)

ข้อมูลร้าน เจ๊อุไร เจ้าเก่า (วัดไผ่) (จ.สุพรรณบุรี)

233 ม.15 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110