ข้อมูลร้าน เจ้น้อยยำมะม่วง น้ำปลาหวาน (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน เจ้น้อยยำมะม่วง น้ำปลาหวาน (จ.พิษณุโลก)

218 ถ.วิสุทธิกษัตรัย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000